Hledat mezi řádky a pátrat po významu sdělení není jen výsadou poezie, právě fotografie k tomu nabízí své prostředky. Hledáme intuitivně místo pro záběr, kontrolujeme vztahy figur a pečlivým, nebo naopak stěží postižitelným pohybem kamery dáváme neživým věcem jejich význam. Podtexty, šifry, symboly, řeč tvarů, kompozice, to vše určuje neviditelný smysl sdělení. Nemusíme být orientovaní na tajemnost nebo lyriku, aby v nás jakékoliv zobrazení, kde se jen mihne záblesk něčeho zvláštního, nečekaného, vyvolalo zájem o tuto "jinou realitu".         
umění, kultura, design …
Velká koncentrace fotografů - Praha, Belvedér - 14.10.2019                 
Metropolitan 2019 / 4
ARTFOTO
2019
         
Výstavy:      
“Listopad 1989“       škola základ života       výtvarné foto