ČT zpravodajství o výstavě 80. léta a listopad ´89
Procházka po výstavě s písní Pavla Kohna
Výstava reportážních fotografií ve dvou sálech Ostravského muzea přibližuje atmosféru všedních dnů na Ostravsku let 80. a průběh několika týdnů „Sametové revoluce“ na sklonku roku 1989, které znamenaly proměnu naší společnosti. Výstava je doplněna dobovými tiskovými materiály a snímky Ladislava Schäffera, kterými  ch snímků na reprezentativní výstavě “Pád želené opony” v Letohrádku královny Anny - Belvedéru.
”Ostrava ve fotografiích Jiřího Kudělky”
71 fotografů vypovídá o Sametové revoluci na Pražském hradě
Realizace výstavních panelů
Fotografie z listopadu 1989  Fotografie z listopadu 1989