“Vystavené fotografie vznikají kombinovanou technikou, ve které se up-

latňuje fotografický pohled spolu s obsahovou a výtvarnou představou

a využitím dalších grafických prvků.”

      
Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série
                                                   
Využívání symboliky elementárních tvarů, inscenace s barvou, tvarem, rytmem vytváří pocitově i významově nové obsahové roviny.  Myšlenky vyjádřené formou metafory, symbolu.                              
Práce s lokálními výtvarnými prvky posouvá fotografie do nové podoby. „Ubývá autenticita reality a přibývá autenticita záměru a vizí“.     
Abstraktní pojmy a formy se spojují mezi reálným a nereálným, mezi dočasným a trvalým, mezi cestou a cílem.  Jejich splýváním se vytváří nový výraz.
Příchod digitalizace a nových technologií přináší možnosti  propojování  fragmentů fotografií s grafikou. V obraze se objevují zvýrazněné tvarové akcenty, které vytváří nový obsah a nové asociace.
Zvýrazněné tvarové akcenty vytvářejí nové vztahy figur. Skladba obrazových prvků se vytváří nový obsah a nové vztahy.      
Oscilování mezi fotografickou a grafickou profesí přináší do tvorby nová témata, přístup a inspiraci. Motivací je hledání nových výrazových možností. Nejen v oblasti formy ale i ve způsobu, jak se více přiblížit realitě.
-
Dívat se,  a vidět …
”Mezi fotografií a grafikou”
“Mezi fotografií a grafikou“