Fotografie mohou být výsledkem společného přístupu, kdy se propo-

juje realita fotografického vidění s obsahovou a výtvarnou před-

stavou a využíváním grafických prvků.

      
Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série                                                    
Symbolika elementárních tvarů, inscenace s barvou, myšlenky sdělované formou metafory, symbolu vytvářejí nové pocitové a obsahové roviny.                              
Abstraktní pojmy a formy se spojují mezi reálným a nereálným, mezi dočasným a trvalým, mezi cestou a cílem. Jejich splýváním se vytváří nový výraz.
Fotografie s grafickým vstupem přinášejí do tvorby nová témata i inspiraci při hledání nových výrazových možností. Nejen v oblasti formy ale i ve způsobu, jak se více přiblížit pochopení reality. Zvýrazněné tvarové akcenty poukazují na nové vztahy obrazových prvků a vytváří se nový obsah.      
-
Ars longa, vita brevis
”Mezi fotografií a grafikou” FOTOGRAFIKA “Listopad 1989“      
“Mezi fotografií a grafikou“