Absolvoval jsem Gymnázium a inženýrské studium strojírenské technologie. Po několika letech praxe v oboru analýzy a programování si doplňuji vysokoškolská studia v oboru umělecké fotografie. Krátkým studiem na FAMU a později na Slezské Univerzitě. Začátkem 90. let buduji ateliér reklamní a umělecké fotografie, kde zpočátku zpracovávám zakázky pro reklamní agentury a současně jako exetrní lektor předávám teoretické i praktické zkušenosti studentům v nově koncipovaném oboru fotografie na Lidové konzervatoři v Ostravě. Přelom století znamená stěhování a zařizování fotoateliéru v centru města a jeho rozšíření o grafické studio, které se věnovalo zejména propagačním zakázkám. Z výše uvedeného vyplývá, že mne již několik desítek let téměř „24 hodin“ denně provázejí životem dvě kategorie tvorby - fotografie a grafický design. Ve své volné tvorbě jsem se v 80. letech zabýval převážně živou reportážní fotografií s řadou uspořádaných, převážně regionálních výstav. První větší výstavy měly názvy „Město všedních dnů“, později „Kradené okamžiky“ a dokumentovaly všední život v severomoravské aglomeraci. S fotografiemi se měli možnost seznámit diváci v rámci celé repuliky. Profesionální práce rozšířila požadavky na okruh fotografií, stejně jako témata. Patřila k nim například tvorba ateriérových snímků velkoformátovou kamerou a později jsme se ve studiu věnovali také propagaci a reklamě oděvních a textilních značek, jak dokumentují ukázky na stránkách. To se průběžně promítalo i ve volné tvorbě, ve které se začaly objevovat figurální motivy a zátiší a stále více fotografie obohacené grafickými úpravami. J.K. 2018                                                                                                 
FOTOGRAF “Listopad 1989“