Výstavy:      
Absolvoval jsem Gymnázium a inženýrské studium strojírenské technologie. Po několikaleté praxi v oboru analýzy a programování jsem si doplnil vysokoškolská studia v oboru umělecké fotografie. Nejprve krátkým studiem na FAMU, později na Slezské Univerzitě v Opavě. V 90. letech opouštím zaměstnání v oboru fotografie a zakládám ateliér reklamní a umělecké fotografie, kde jsem zpracovával zakázky pro reklamní agentury. Současně, jako exetrní lektor předávám své teoretické i praktické zkušenosti studentům v nově zkoncipovaném oboru fotografie na Lidové konzervatoři v Ostravě. Přelom století pro mne znamenal vybudování fotoateliéru v centru města a jeho rozšíření o grafické pracoviště, které se věnovalo propagačním zakázkám. Z výše uvedeného vyplývá, že mne již několik desítek let téměř „24 hodin“ denně provázejí životem dvě kategorie tvorby - fotografie a grafický design. Ve své volné tvorbě jsem se v 80. letech zabýval převážně živou reportážní fotografií s řadou uspořádaných, převážně regionálních výstav. První větší výstavy měly názvy „Město všedních dnů“, později „Kradené okamžiky“ , které dokumentovaly všední život v Severomoravské aglomeraci. S fotografiemi se měli možnost seznámit diváci také v rámci celé repuliky. Profesionální práce rozšířila požadavky na okruh fotografií, stejně jako témata. Patřila k nim například tvorba ateriérových snímků velkoformátovou kamerou. Později jsme se ve studiu věnovali také propagaci a reklamě oděvních a textilních značek, jak dokumentují ukázky na stránkách. To se průběžně promítalo i ve volné tvorbě, ve které se začaly objevovat figurální motivy a zátiší a stále více fotografie obohacené grafickými úpravami. J.K. 2018                                                                                                 
 FOTOGRAF