VIDEO
FOTO
Nápady a zpracování …
Kniha Frýdek Místek
Projekt Opava
Tenkrát a teď
Kalendář město
Fotografické projekty / grafika publikací …                                                                               
publikace                                      publikace                                    
Fotografie, které sdělují příběh …
foto  kalen-       dáře