Grafické návrhy, včetně pořízení fotografií …
VIDEO
FOTO
Nápady a zpracování …
grafika                        grafika foto  kalen-       dáře    
Když slovo a obraz dostanou smysl …