Města a místa v podobě perokresby, akvarelu …                                        
Výstava 
VIDEO
FOTO
Nápady a zpracování …
 Kalendář 2020 
tel.: 00420 / 733 799 691