“Vystavené fotografie vznikají kombinovanou technikou, ve které se up-

latňuje fotografický pohled spolu s obsahovou a výtvarnou představou

a využitím dalších grafických prvků.”

      
Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série Ondra / Modrá série
Poslední tvorba je zaměřena na možnosti strukturální abstrakcí v procesu obsahového sdělení.   Využívám symboliku elementárních tvarů a charakteru jejich vyzařování. Inscenace s barvou, tvarem, rytmem umožňuje vytvářet pocitově, ale i významově nové obsahové roviny. zaměřené mimo viditelnou oblast, mimo molekulární svět. Myšlenky vyjádřené formou metafory, symbolu.                              
Práce s lokálními výtvarnými prvky posouvá fotografie do nové podoby. „Ubývá autenticita fotografické reality a přibývá autenticita záměru a vizí autora“. Konečný obraz se dá někdy ztěží nazývat fotografií.  
Ze strukturálních abstrakcí vzniká nový život. Abstraktní pojmy a formy se spojují mezi reálným a nereálným, mezi dočasným a trvalým, mezi cestou a cílem.  Jejich splýváním se vytváří nový výraz.
Příchod digitalizace a nových technologií přináší možnosti   propojování  fragmentů fotografií s grafikou. V obraze se mohou objevovat zvýrazněné tvarové akcenty a nové vztahy figur, které vytváří nový obsah a nové asociace.
Ve formě obrazu se objevují zvýrazněné tvarové akcenty, které vytvářejí nové vztahy figur k prostředí. Díky možnosti koláže a skladbě obrazových prvků se vytváří nový obsah a nové vztahy.      
Hledání rozhodujícího vizuálního okamžiku v realitě časově. náročné. Konečný tvar fotografií vzniká více v představách a při procházení archivu. Oscilování mezi grafickou a fotografickou profesí přinášíí do tvorby nová témata, přístup a inspiraci. Motivací je hledání nových možností. Nejen v oblasti formy ale i ve způsobu, jak se více přiblížit realitě.
Po absolutoriu klasického denního inženýrského studia technologie a několikaleté praxi v oboru analýzy a programování jsem se začal přibližovat k oblasti svého zájmu - fotografii. Koncem 80. let jsem si postupně doplnil vysokoškolská studia v oboru umělecké fotografie - nejprve krátkým studiem na FAMU, později na Slezské Univerzitě v Opavě. Ve stejném období jsem také změnil nastoupil do zaměstnání, spojených již přímo s fotografií. Počátkem 90. let, po uvolnění poměrů, jsem si založil vlastní ateliér reklamní a umělecké fotografie. Také téměř desetiletí jsem jako lektor předával své teoretické i praktické zkušenosti studentům v nově zkoncipovaném oboru fotografie na Lidové konzervatoři v Ostravě. Přelom století mne zastihl v nově vybudovaném studiu věnoval fotografii a graf. designu. Z výše uvedeného vyplývá, že mne již několik desítek let téměř „24 hodin“ denně provázejí životem dvě kategorie umělecké tvorby - fotografie a grafika. Ve volné tvorbě jsem se v 80. letech jsem věnoval zejména živé reportáži. První větší výstavy měly názvy „Město všedních dnů“, nebo „Kradené okamžiky“ a dokumentovaly všední život v severomoravské aglomeraci. Byly foceny na klasický kinofilm s vyžitím panoramatické kamery. Při profesionální práci se požadavky na okruh fotografií výrazně rozšířily, stejně jako témata. Patřila k nim například tvorba ateriérových snímků velkoformátovou kamerou. Později jsme se ve studiu věnovali také propagaci a reklamě oděvních a textilních značek. To se také promítlo v mé volné tvorbě, ve které se objevily figurální motivy a zátiší. Fotogfrafie je ale zajímavá tím, že nabízí možnost hledání nových možností.  jk                                                                                                  
 ”Mezi fotografií a grafikou”
“Mezi fotografií a grafikou“