Kniha Frýdek Místek
Projekt Opava
Tenkrát a teď
Kalendář město
Realizace projektů / fotografických souborů / příprava publikací …                                                                               
publikace                                      publikace                                    
Výběr a sjednocení fotografií do celku …
foto  kalen-       dáře