Příprava fotografií do podoby perokresby, akvarelu …                                        
Výstava k 30 letům proměn kraje
Výstavní panely