Antivibrační technologie / 4 min.            
Videozáznamy akcí a událostí, střih videa ve full HD kvalitě. Rychlá orientace v prostředí, zaznamenání nejdůležitějších momentů, informačně emotivní podtext, selekce nejlepších záběrů. Možnost zvukového střihu, nebo dodání zvukového podkresu, event. namluvení komentáře. Práce v nízkonákladovém režimu …
Pro vnímavé klienty …
tel.: 733 799 691
Vize, nápady, zpracování …