Výstavy:       
“Dívat se, ještě neznamená vidět … “
    O autorovi.                Vyrůstal na Valašsku a žije v Ostravě. Vystudoval fakultu strojírenské technologie VŠB. Po absolutoriu Institutu výtvarné fotografie opouští práci matematika-analytika a odchází do zaměstnání spojených s fotografií.    Po roce 1989 přechází plně do volné profese fotografa ve vlastním fotostudiu. Doplňuje si vzdělání nedokončeným studiem na FAMU a ITF Slezské Univerzitě (BcA). Teoretické i praktické zkušenosti předává v průběhu 90.let jako externí lektor studentům v nově koncipovaném oboru fotografie na Lidové konzervatoři v Ostravě.    Ve svém fotoateliéru realizuje kreativní záměry firemních katalogů, zejména jako fotograf, později doplněném o grafické pracoviště. V integrované malé galerii několik let uvádí fotografické výstavy.    Vystavuje samostatně od 80. let. Zajímá se o propojení fotografie s grafikou, která začíná v jeho profesi převládat.   „Mezi fotografií a grafikou“ je název jeho poslední výstavy (2018), která dokumentuje cestu od vnějšího zobrazení reality k vlastní imaginaci a realizaci vizí. Abstraktní struktury dostávají tvar, barvu, symboliku tvarů a obsah.